Doelstelling van vrijdag trainingen voor meisjes (recreanten en talenten)

Voetbalschool Total Control

De school o.l.v. Nyron Wau wil gaan starten met trainingen gericht op meiden (ongeacht niveau) die een extra training wensen naast/ aanvullend op de reguliere clubtrainingen. Elke deelneemster betaalt een bijdrage aan de school via een strippenkaart. De wekelijkse trainingen worden verzorgd door o.a. Myrthe van der Laar (Achilles ’29, FC Eindhoven) en daarnaast worden ook aansprekende gast trainsters zoals Glenda van Lieshout benaderd wat een wervend effect kan hebben op de doelgroep. De trainingen zijn op vrijdag van 18:00 – 19:00 uur op het complex van RKSV Nuenen.

Stichting VIM/RKSV Nuenen hebben aan Total Control gevraagd om naast de standaard trainingen (die openstaan voor iedereen) ook aparte talententrainingen te houden. Deze talententrainingen zijn alleen toegankelijk voor speelsters met een bepaald niveau en bijbehorende ambitie.

Kosten voor deelname

 • Leden RKSV Nuenen betalen € 135,00 of € 185,00 voor een rittenkaart van 10 of 15 standaard trainingen.
 • Talenten betalen € 115,00 of € 165,00 voor een rittenkaart van 10 of 15 talententrainingen (Deze prijs geldt alleen voor talenten die aangedrage worden door VIM / RKSV Nuenen)Er kan na de eerste rittenkaart een maandelijkse abonnementsvorm komen.
  Voor alle deelnemers geldt een eenmalig verplicht kledingpakket van € 35,00Stichting VIM zal zelf nog een financiële bijdrage leveren aan de talententraining om het voor hun financieel nog aantrekkelijker te maken. ​(Nog nader te bepalen)

Stichting voetbal is voor meisjes
Deze stichting is reeds een aantal jaren actief op het gebied van promotie van meisjesvoetbal in de regio. Bekende activiteiten van VIM zijn o.a. Team Eindhoven (regionale talententrainingen en bijbehorend team) en Meiden aan de Bal (promotie activiteit). Stichting VIM is niet gekoppeld aan een vereniging en heeft geen commerciële doelstelling.

Wat is belang voor RKSV Nuenen?
Als club is er de behoefte aan een platform om haar ambities rondom meiden (en op termijn damesvoetbal) te kunnen waarmaken:

Eigen meisjes leden (ongeacht niveau, maar vooral de talentvolle) een extra uitdaging/training op niveau kunnen aanbieden (wat helaas binnen de reguliere clubtrainingen niet altijd haalbaar is).

Talententrainingen Total control/RKSV Nuenen/Stichting VIM CONCEPT 19/10/2020

 • Potentiële nieuwe talenten uit de regio, die misschien op termijn interessant kunnen zijn voor de club, reeds via de voetbalschool samen met andere talentvolle meiden laten trainen en zijdelings laten kennismaken met Nuenen.
 • Netwerk, community creëren van talentvolle meiden.
 • Meiden een extra uitdaging/ontwikkelingsmogelijkheid bieden zodat ze zich versneldkunnen ontwikkelen,
 • Meiden kunnen laten zien dat er naast hun eigen vereniging (die misschien minder aandacht/mogelijkheden heeft als het gaat om meiden/vrouwenvoetbal) er bij RKSV Nuenen ook alternatieven zijn.Samenwerking Total Control, Stichting VIM en RKSV Nuenen
  RKSV Nuenen en de Stichting VIM hebben reeds een netwerk waarbij ze meiden kunnen benaderen. Aan de andere kant kan de school middels de samenwerking een veel grotere groep aanspreken en bedienen. De samenwerking kent dus een paar belangrijke peilers:
 • Trainingen op het complex RKSV Nuenen.
 • De normale standaard trainingen worden door Total Control verzorgd. Stichting VIM enRKSV Nuenen hebben hier geen verdere betrokkenheid bij, RKSV Nuenen zal alleen haar leden wijzen op deze trainingen.
 • RKSV Nuenen en Stichting VIM leveren de talenten aan die kunnen participeren aan de talententrainingen.
 • Total control zorgt voor uitvoering talententrainingen door aansprekende trainers/trainers.
 • Stichting VIM/RKSV Nuenen zorgen incidenteel voor gasttrainers voor de talententrainingen.
 • Leden van RKSV Nuenen kunnen tegen gunstige condities participeren aan de normale trainingen van Total Control (als ze niet in aanmerking komen voor talententrainingen).
 • Deelnemers aan de talententraining de mogelijkheid bieden om als groep leuke wedstrijden te spelen eventueel in samenwerking met Nuenen.
 • Bij elke 5 aangebrachte deelnemers krijgt Stichting VIM/RKSV Nuenen 1 strippenkaart cadeau.Opzet trainingen

Standaard traingen

 • Groep: 18:00 – 19:00 (Leeftijd MO9-MO14)
 • Trainingen wekelijks op vrijdag
 • Onder verantwoordelijkheid Total Control.
 • Introductie training: Open training 30 oktober 18:00 – 19:00 (aanmelden verplicht)
 • Leden van RKSV Nuenen krijgen de eerste training aangeboden.

Talententrainingen

 • Talenten groep: 19:15 – 20:45 (Leeftijd MO13-MO17)
 • Talenten trainingen 2 wekelijks op vrijdag (bij animo misschien wekelijks).
 • Gezamenlijk initiatief Total Control/VIM/RKSV Nuenen.
 • Maximale aantallen speelsters per trainster is 10
 • Introductie training: Open training 30 oktober 19:15 – 20:45 (aanmelden verplicht)
 • Aangedragen talenten kunnen eerste 2 trainingen op proef meedoen. Daarna wordt bepaald of zij definitief worden toegelaten (selectie door Total Control i.s.m. VIM)
 • Trainingen door topspeelsters Myrthe van de Laar en co.
 • Talenten kunnen periodiek participeren aan oefenwedstrijden tegen nationale en internationale topteams (op zondagen)
 • Wedstrijden op zondag worden door VIM verzorgd (coaching e.d.)

Praktische uitdagingen

 • Corona maatregelen, veel onzekerheden op dit moment, speelsters komen van ver (door ouders gebracht). Geen douches/kleedruimtes, ouders mogen complex niet op.
 • Voorkeur om op veld 2 te trainen (naast hoofdveld) zodat deelnemers selectie VR Nuenen zien trainen en vice versa.

Overige afspraken tussen Total Control en VIM, RKSV Nuenen
Er wordt in 2021 (denkelijk voorjaar) een algemene promotie activiteit georganiseerd om meiden voor voetbal te interesseren (recreatief), gericht op leeftijdsgroep 8-13 jaar, voetbalschool levert mede ondersteuning (trainers).Werving van meiden voor de talententrainingen wordt primair verzorgd door stichting VIM i.s.m. RKSV Nuenen. Dit betekent zowel een financiële als tijdsinspanning voor de club en stichting. Daarnaast zorgen zij er ook voor dat de talenten onder gunstige condities kunnen meedoen. Dit levert de voetbalschool en haar technische staf een stuk klandizie op voor zowel de reguliere als talententrainingen.Van de school en de technische staf wordt verwacht dat zij aan zich onthoudt van enige wervende activiteiten t.b.v. andere verenigingen m.b.t. de meiden die participeren aan de talententrainingen zonder toestemming van de stichting voetbal is voor meisjes. Dat betekent:

 • niet aanbieden van additionele trainingen buiten de afgesproken talententrainingen (binnen of buiten de voetbalschool).
 • Vaste technische staf van Total Control verzorgen training in tenue Total control of in neutrale sportkleding. Gasttrainers kunnen wel in kleding eigen club training verzorgen.
 • niet meiden benaderen om lid te worden van andere voetbalverenigingen.
 • informatie over deelnemende talenten te verstrekken aan derden die niet betrokken zijn bij de talententrainingen.Indien de voetbalschool en/of de technische staf zelf meiden aandraagt voor de talententrainingen dan zijn bovenstaande bepalingen niet van toepassing.