Aanmelden Meiden Voetbal Opleiding

Uniek: meiden voetbal jeugdopleiding in Eindhoven

Met ingang van het seizoen 2018-19 komt er een officiële meiden voetbalopleiding in Eindhoven. Deze opleiding richt zich op alle talentvolle meiden die graag meer willen halen uit hun voetbaltalent. Via een gericht programma worden de meiden opgeleid zodat ze uiteindelijk meekunnen op het hoogste amateurniveau in Nederland. Uniek aan het programma is dat deze zich exclusief richt op meiden die hierdoor samen met andere meiden een gedegen voetbalopleiding kunnen doorlopen.

Het programma is opgezet door de Stichting Voetbal is voor Meisjes in samenspraak met FC Eindhoven AV. Deze opleidingsteams vallen onder de hoede van FC Eindhoven AV en zullen onder deze vlag ook gaan meedoen als meidenteam aan de regionale jongenscompetitie (U13, U15) of aan de nieuwe landelijke meiden topklasse (U17) met daarin de sterkste meidenteams uit heel Nederland. In het programma is ruimte voor 48 meiden.

Doel en ambitie opleiding

De ambitie wil talentvolle meiden opleiden voor het hoogste amateurniveau in Nederland (topklasse, hoofdklasse) in een omgeving met andere gelijkgestemde meiden. De meeste dames die op dit moment op het hoogste amateurniveau voetballen hebben in hun jeugd als eenling tussen de jongens gevoetbald. Voetbal is voor Meisjes denkt dat gezamenlijk trainen en spelen met andere gelijkgestemde meiden de meeste kans op succes biedt. Bij andere vergelijkbare sporten (bijvoorbeeld hockey) kunnen meiden in de jeugd samen met andere meiden zich voorbereiden op de top, dit moet bij voetbal dus ook mogelijk zijn.

Waarom deze opleiding?

Alhoewel er ondertussen al rond de 150.000 meiden en dames voetballen, zijn ze verspreid over (te) veel verenigingen. Hierdoor spelen er vaak te weinig meiden bij één club en is het voor veel verenigingen heel moeilijk om meidenteams te formeren en al bijna onmogelijk om voldoende talenten bij elkaar te krijgen. Hierdoor krijgen meiden met talent en ambitie niet de aandacht die ze verdienen. Deze opleiding biedt meiden nu wel de mogelijk om samen met andere meiden onder leiding van een deskundige staf, via een ontwikkelingsprogramma, hun talent maximaal te ontwikkelen. Door de bundeling en concentratie van talentvolle meiden is de groep voldoende groot om dit samen met andere meiden te kunnen doen.

Toelatingseisen

Het programma richt zich primair op talentvolle meiden van 2006 en ouder uit de regio Zuidoost Brabant. Uiteraard ben je gek van voetbal, getalenteerd, voetbal je al meerdere jaren bij een vereniging en behoor je daar tot de betere speelsters. Je kunt typisch meespelen bij de (betere) jongensteams of speelt op het hoogste niveau bij de meiden. Maar minstens zo belangrijk is dat je gemotiveerd bent en bereid bent om extra stappen te zetten. Deelnemen aan het programma betekent dat je minder tijd hebt voor andere leuke dingen en dat je voetbal (vaak) voorop moet zetten. Ook voor je ouders kan dit een extra belasting betekenen, denk bijvoorbeeld aan het vervoer naar training en wedstrijden.

Aanmelding en selectie

In de periode april, mei 2018 kun je je aanmelden bij het programma. Na een intake gesprek, krijg je feedback of je redelijkerwijs kans maakt om te worden toegelaten. In mei en juni worden een aantal selectietrainingen gehouden waarna je definitief kunt worden geselecteerd tot de opleiding. Uitgangspunt is dat we je zo snel mogelijk duidelijkheid proberen te geven. Toelating tot het programma geldt steeds voor de periode van 1 seizoen.

Organisatie en technische staf

De opleiding staat onder leiding van de opleidingsdirecteur, die verantwoordelijk is voor het ontwikkelprogramma en die trainers aanstuurt. De voorbereidingen worden op dit moment verzorgd door Inge van Son, die heeft gespeeld bij o.a. Willem II, Roda JC en Nederlands zaalvoetbalteam, docent is op het CIOS en trainer is geweest bij de KNVB meiden.
De beoogde technische staf bestaat uit een mix van ervaren, gemotiveerde trainers en jonge talenten die worden opgeleid. Er staan steeds minimaal 2 personen voor elke roep. Naast de trainers wordt ook gezocht naar een conditie trainer en fysiotherapeut. Ook een persoonlijke coach is voorzien.

Eind mei zal de technische staf worden gepresenteerd.

Competities

De U13/U15 teams van het programma zullen meedoen met de KNVB jongenscompetitie van het district Zuid 1. Er wordt voor gekozen voor jongenscompetitie omdat er binnen de meidencompetitie (helaas) niet voldoende weerstand is en meiden op deze leeftijd zich prima kunnen meten met jongens. Voordeel is ook dat je binnen de directe regio je wedstrijden kunt spelen en dat er vrij nauwkeurig een competitie kan worden gekozen die aansluit bij het niveau van de groep.
De U17 groep zal gaan meedoen aan de nieuw opgezette landelijke topklasse meiden. Op deze leeftijd is meedoen in een jongenscompetitie als meidenteam fysiek niet haalbaar. Daarom is er, mede op initiatief van FC Eindhoven AV een landelijke topklasse gestart met daarin de sterkere meidenteams uit heel Nederland waaronder o.a. Excelsior, Buitenveldert, Eldenia, Rijnsburgse Boys (ADO Den Haag). Alhoewel dit extra reistijd inhoudt, betekent wel dat de meiden op voldoende tegenstand stuiten.

Doorstroommogelijkheden

FC Eindhoven AV heeft 2 damesteams (seizoen 2017/18) die spelen in de topklasse en 2e klasse. Hiermee is het mogelijk dat meiden de mogelijkheid hebben om te proeven aan (top) damesvoetbal en door te stromen.

FC Eindhoven AV

FC Eindhoven AV kent in het seizoen 2017/18 twee talententeams (JO13M en JO15M). Meiden van deze teams (en andere meiden) kunnen zich aanmelden voor dit nieuwe programma en dienen net als iedereen de selectieprocedure te doorlopen. Meiden van deze teams moeten zich realiseren dat de team samenstelling flink kan wijzigen en dat er ook andere trainers (en trainingsmethodieken) zullen zijn. De nieuwe opleiding vervangt de huidige talententeams van FC Eindhoven AV.

Niet toegelaten tot opleiding of nog geen interesse?

Het kan zijn dat je niet wordt toegelaten of dat je (nog) geen interesse hebt om aan dit programma mee te doen vanwege de extra belasting die dit kan opleveren. Maar je wilt wel graag op een hoog niveau samen met andere meiden kunnen voetballen. De verwachting is dat er 2 meiden teams worden geformeerd bij FC Eindhoven AV die op hoofdklasse niveau (het hoogste districtsniveau) bij de meiden gaan voetballen. Deze teams zijn bedoeld voor talentvolle meiden die graag goed willen voetballen maar niet meedoen met het programma. Deze teams krijgen een gekwalificeerde trainer voor de groep.

Betrokkenheid ouders

De trainingen worden uitdrukkelijk verzorgd door een gekwalificeerde staf waarbij de inbreng van de ouders beperkt is. Uiteraard wordt van ouders de nodige assistentie verwacht, als het gaat om ondersteunende taken (vervoer, vlaggen, was, etc.)

Contributie

Als deelnemer aan de meiden opleiding betaal je de geldende contributie aan FC Eindhoven AV (ca. 150 euro per jaar). Daarnaast vragen wij een extra bijdrage om deel te kunnen nemen aan de opleiding (vermoedelijk 100 euro per jaar). Het inzetten van extra staf betekent ook (fors) hogere organisatiekosten, het merendeel zal door sponsors en donateurs worden gedragen maar we vinden het logisch dat de deelnemers ook een extra bijdrage leveren. Mochten er uit sociale of andere overwegingen de bijdrage een probleem zijn dan kan dit met de Stichting worden besproken.

Team Eindhoven 2019/2020

Oorspronkelijk was team Eindhoven opgericht om regionale talenten de gelegenheid te bieden tot een extra uitdaging en de mogelijkheid om gezamenlijk te trainen. Alhoewel team Eindhoven duidelijk in een behoefte voorziet, denkt de technische staf dat in de huidige vorm het te moeilijk is om het maximale uit de meiden te halen, omdat je de groep maar 1 keer per 2 weken in actie ziet. Daarnaast kun je op de vrijdagavond de meiden maar beperkt belasten omdat ze de volgende ochtend alweer een wedstrijd moeten spelen.

Voor een goede opleiding, is team Eindhoven daarom minder geschikt, en is de meiden opleiding een betere vorm. Daarom zal team Eindhoven een andere vorm krijgen. Voor meiden met talent en behoefte aan extra uitdaging zal er periodiek (ca. 1 keer per maand) op de zondag een meiden clinic zijn. Tijdens deze clinic kan er samen met andere talentvolle meiden worden getraind, een wedstrijd worden gespeeld (onderling of tegen externe tegenstander) of andere op voetbal gerichte activiteiten worden gehouden. Uiteraard onder deskundige begeleiding! De activiteit zal typisch ook 2 á 3 uur zijn.

Meiden van team Eindhoven kunnen worden uitgenodigd om als gast mee te doen met een training van de meiden opleiding.

Aanmelden Meiden Voetbal Opleiding

Programma

Regulier
2 of 3 keer per week trainingen (bijv. ma, wo, do)
1x maand zondagochtend sessie i.s.m. team Eindhoven
zaterdag: KNVB competitie

Overig
4x jaar landelijk toptoernooi
1x jaar buitenlandse excursie
Winterperiode: 2x week: zaal of alternatieve trainingen

Aanmelden Meiden Voetbal Opleiding

TEAMS

Regionaal talent Talent met veel ambitie. Voetbal staat op de eerste plaats. U17 (meiden topklasse)
U15 (jongenscompetitie JO15)
U13 (jongenscompetitie JO13)
Club talent Talent dat graag voetbalt maar ook graag nog tijd overhoudt voor andere zaken. Hoofdklasse
MO17
MO15
Recreant Voetbal is een leuke hobby 1e en 2e klasse
Aanmelden Meiden Voetbal Opleiding

VRIENDEN VAN DE MEIDEN