Wat is Team Eindhoven?

Team Eindhoven is bedoeld als platform voor talentvolle meisjes uit de regio Eindhoven die bij een voetbalvereniging trainen en competitie wedstrijden spelen. Team Eindhoven stelt deze meisjes in de gelegenheid om extra trainingen en wedstrijden te spelen samen met andere talentvolle meisjes uit de regio Eindhoven. Deze extra trainingen en wedstrijden worden zodanig gepland dat ze niet, of zo min mogelijk conflicteren met de verplichtingen bij de eigen vereniging. Team Eindhoven U15 is in september 2016 van start gegaan.

Waarom Team Eindhoven?

Helaas is het meisjesvoetbal kleinschaliger dan het jongensvoetbal. Dat betekent dat meisjes vaak te weinig (of te geforceerde) uitdagingen hebben. Als je jezelf verder wilt kunnen verbeteren en je jezelf verder wilt ontwikkelen hebben meisjes momenteel alleen de keuze om zich aan te sluiten in een jongensteam bij hun eigen vereniging. Indien deze meisjes kiezen om in een meisjeselftal te spelen verdwijnen ze vaak uit beeld voor de sterkere teams. Door de opzet van team Eindhoven is het mogelijk talentvolle meisjes bij elkaar te brengen zodat ze zich kunnen verbeteren en samen met andere meisjes kunnen werken aan de voetbaltechnische ontwikkeling.

Hoe kom ik bij Team Eindhoven?

Je kunt je zelf direct aanmelden bij de organisatie of je kunt worden gevraagd. In beginsel komen alle talentvolle meisjes in aanmerking die redelijkerwijs het niveau kunnen behalen en voldoende gemotiveerd zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat je binnen je eigen omgeving niet voldoende mogelijkheden meer hebt tot uitdagingen.
Je wordt gevraagd om 1 of 2 keer mee te doen aan een training zodat de technische staf je kan beoordelen. Na deze proeftrainingen wordt bepaald of je definitief mag meedoen met Team Eindhoven. Deelname geldt voor 1 seizoen, dus tot de zomer van 2017.

Wat doet Team Eindhoven?

Er zijn periodiek (momenteel 1 keer per 2 weken) trainingen en/of clinics. Deze worden verzorgd door zowel de eigen technische staf als door externe trainers die eenmalig gevraagd worden om een training of clinic te verzorgen. Team Eindhoven U15 doet ook mee aan een nieuw opgezette internationale competitie, de TopShelf GSA league (1 keer per maand op zondag een wedstrijd). Team Eindhoven organiseert zelf ook wedstrijden tegen aansprekende tegenstanders. Alle meisjes uit Team Eindhoven kunnen worden gevraagd om mee te doen aan de wedstrijden, maar welke meisjes uiteindelijk in aanmerking komen wordt per wedstrijd bekeken. In het wedstrijd team is er maar plek voor 14 meisjes terwijl de verwachting is dat Team Eindhoven als groep uiteindelijk per leeftijdsgroep uit max. 25 meisjes zal bestaan. Uiteraard wordt geprobeerd om te zorgen dat elk meisje minimaal een aantal keren mee kan doen met de wedstrijden.

Wat wordt van de meisjes verwacht?

Meiden in Team Eindhoven dienen mee te doen met de trainingen (ca. 1 keer per 2 weken) of beschikbaar te zijn voor een wedstrijd (1 keer per maand op een zondag). Uiteraard kan het zijn dat je een keer verhinderd bent. Dit is geen probleem, zolang je dit (tijdig) laat weten. Meisjes die niet voldoende frequent deelnemen aan de trainingen kunnen door de technische staf uit Team Eindhoven worden gezet. Ook gebrek aan inzet tijdens de trainingen of het niet opvolgen van instructies kan leiden tot vertrek.

Mag ik alleen trainen of alleen aan de wedstrijden meedoen?

Als de maandelijkse wedstrijd op de zondag een te zware belasting is, of om andere reden praktisch niet haalbaar blijkt, dan is alleen trainen bespreekbaar. Omgekeerd, dus niet trainen maar alleen meedoen met de wedstrijden is niet mogelijk. Mocht Team Eindhoven niet genoeg meiden hebben voor een wedstrijd, dan kunnen gastspeelsters gevraagd worden om mee te doen met de wedstrijd. Maar de eigen meisjes van Team Eindhoven hebben de voorkeur.

Belasting en blessures

Een extra training en de wedstrijd op zondag betekent dat de meisjes extra belast worden. Uiteraard proberen we daarom vooral te focussen op technische trainingen zodat de meisjes voldoende fit aan de zaterdagse wedstrijden kunnen beginnen. De wedstrijd op zondag (ca. 1 keer per maand) betekent dat meisjes dus soms 2 dagen achter elkaar moeten voetballen. We gaan ervan uit dat deze groep meiden deze extra belasting aan moet kunnen, maar uiteraard houden we in de gaten. We hopen ook dat de meisjes (en ouders) het aangeven als het teveel wordt.

Wat betekent dit voor mijn eigen team/vereniging?

De belangen en verplichtingen van de eigen vereniging gaan voor! We verwachten dat de meisjes die meedoen aan Team Eindhoven dit ook melden bij hun vereniging. Mochten er bij de eigen vereniging bezwaren zijn dan gaan we graag in overleg met de club om te kijken of we de bezwaren kunnen wegnemen. In principe proberen we de activiteiten van Team Eindhoven zodanig te plannen dat er geen conflicten optreden. Mocht dat onverhoopt zo zijn, dan gaan wat betreft Team Eindhoven de belangen van de vereniging voor!

Welke verenigingen doen mee aan team Eindhoven? Hoeveel meisjes zijn er?

In principe is iedereen welkom ongeacht vereniging! Per februari doen ruim 40 meiden mee aan team Eindhoven U13/U15 van meer dan 15 verenigingen zoals FC Eindhoven AV, Nieuw Woensel, VV Maarheeze, Rakt, VV Boskant, Rhode, Dommelen, Oirschot Vooruit, DBS, Riethoven, Bergeijk, Someren, Unitas ’59, SV Budel, Blauw-Geel ’38 en EMK

Wie organiseert Team Eindhoven?

Team Eindhoven is opgezet door de Stichting Voetbal is voor meisjes. Deze is opgericht door een aantal ouders van meisjes die voetballen. Team Eindhoven krijgt ondersteuning van diverse mensen die het meisjesvoetbal ondersteunen waaronder de technische staf van de meisjes van FC Eindhoven AV, Nieuw Woensel en de Stichting voetbal is voor meisjes. Vanuit het netwerk van de betrokkenen hebben diverse professionele trainers van o.a. Feyenoord toegezegd om af en toe iets te organiseren, daarnaast blijven we natuurlijk actief zoeken naar mensen om de kennis en kunde verder uit te breiden.

Wordt er ook tegen jongens gevoetbald?

Nee, dat is niet de bedoeling, uitgezonderd misschien een oefenwedstrijd.

Zijn er kosten aan verbonden?

Er zijn kosten voor o.a. accommodatie e.d. De Stichting Voetbal is voor Meisjes is bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen maar we ontkomen er denkelijk niet aan om een kleine bijdrage (50 tot 60 euro) te gaan vragen aan de deelnemers.

Hoe zit het met verzekeringen, aansprakelijkheid e.d.?

In principe moet je dit zelf regelen.

Voor welke leeftijdsgroep is Team Eindhoven?

In september 2016 zijn we gestart met Team Eindhoven U15, geboortejaar 2001-2004. Omdat er ook veel animo is bij de jongere leeftijdsgroep (2004-2006, U13) is er sinds eind 2016 ook Team Eindhoven U13.

Hoe verhoudt Team Eindhoven zich tot de KNVB selectie en het CTO team?

De KNVB biedt meisjes, die voldoen aan strenge criteria, de mogelijkheid om mee te doen aan de KNVB selectie/CTO. De KNVB leidt deze meisjes dan ook op voor de absolute top en het programma dat wordt aangeboden is heel intensief. Team Eindhoven biedt een minder intensief programma en hanteert ook minder strenge criteria. Er zijn heel veel meiden, die uitstekend kunnen voetballen, maar die niet in aanmerking komen voor de KNVB. Bijvoorbeeld, omdat ze dit zelf niet willen of omdat ze in een meisjesteam spelen of gewoon omdat ze nooit gescout zijn. Ook heeft de KNVB natuurlijk maar een beperkt aantal plaatsen.
In de visie van Team Eindhoven zou ook een bredere groep meisjes de mogelijkheid moeten krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Dus Team Eindhoven is wat ons betreft complementair aan de KNVB selecties.

Is Team Eindhoven uniek in Nederland?

Nee, eigenlijk niet. In andere delen van Nederland zijn vergelijkbare initiatieven om talentvolle meisjes uit 1 regio samen te laten trainen en wedstrijden te laten spelen. Soms onder de vlag van een academy, soms als samenwerkingsverband. De organisator van de GSA league, de Girls Soccer Academy is een voorbeeld van zo’n regionaal team.

Hoe veel plaatsen zijn er?

Helaas is het aantal plaatsen bij Team Eindhoven beperkt, we denken aan max. 25 meisjes per leeftijdsgroep. De technische staf zal dus een keuze moeten maken bij teveel aanmeldingen, daarbij spelen het niveau, motivatie en vooral mogelijkheden tot groei een rol. Ook wordt er gekeken of je misschien al voldoende mogelijkheden tot uitdaging en ontwikkeling hebt bij je eigen vereniging. We willen ook vooral de meisjes die geen of moeilijk alternatieven hebben voor verdere ontwikkeling, een kans bieden.
Mocht je er helaas niet bij zitten, zodra er weer plek vrijkomt (bijvoorbeeld doordat iemand vertrekt), kan deze plek weer door iemand anders worden opgevuld. Let wel als je eenmaal bij Team Eindhoven bent toegelaten, geldt dit voor het hele seizoen (tot de zomer 2017).

Kan ik meepraten over Team Eindhoven?

Ja, natuurlijk. Voor de initiatiefnemers is dit ook een avontuur. Echter als we het niet proberen, gebeurt er niks. We zijn geïnteresseerd in alle feedback en hulp. Heb je suggesties voor verbeteringen aan dit plan, laat het ons weten. Periodiek zitten we met alle ouders en, meisjes rond de tafel om te kijken welke aanpassingen nodig zijn.

Op welke dagen wordt er getraind? Op welke locatie?

De trainingen zijn op vrijdagavond op het complex van Brabantia in Eindhoven. Omdat de meeste meisjes trainen op maandag t/m donderdag en een wedstrijd hebben op zaterdag, is de vrijdag de meest logische dag. Helemaal ideaal is dat niet, omdat de meisjes, op zaterdag meestal een competitie wedstrijd hebben. Dat betekent dat de oefenstof dus ook aangepast moet worden en niet een te zware fysieke belasting mag opleveren. Er wordt in principe nooit getraind voor een zondagse wedstrijddag van Team Eindhoven, want dan heb je op vrijdag, zaterdag én zondag verplichtingen.

Ik kan niet op de trainingsdagen

Dat is helaas jammer voor zowel Team Eindhoven als voor jezelf. Dan kun je helaas niet meedoen aan Team Eindhoven. Maar je kunt wel incidenteel als gastspeelster meedoen.

Is er hulp nodig van de ouders?

Ja! Zonder ouders gaan we het niet redden, denk aan de logistieke organisatie, we hebben een grensrechter en een scheidsrechter nodig, chauffeurs en natuurlijk veel supporters!

VRIENDEN VAN DE MEIDEN